The Grayling Society(GBR)
Vannføring for topp harr-elver:

 Glomma
 Rena


 Trysil


Bærekraftig
Harrfiske:


•Gjerfloen Fly Fishing
•Nesset Fly Fishing Lodge

Fokus på harren - vern - sportsfiske

 

The Grayling Society ble stiftet i 1977 av en gruppe entusiastiske sportsfiskere i England som ønsket å bevare de ville stammene av harr og ville fokusere på harren som en viktig sportsfisk.

Vi representer den norske avdelingen av denne organisasjonen, og med harrens spredning over store deler av østlige og nordlige deler av Norge, er dette en av de viktigste sportsfiskene for lokale og tilreisende sportsfiskere. 
 

Fra en beskjeden start i 1977 og bare en håndfull medlemmer i England, har organisasjonen vokst internasjonalt.
Det er nå mer enn 300 medlemmer utenfor Storbritannia som fisker harr.

The Grayling Society gir deg muligheten til direkte å bidra til å bevare harren og fisket etter denne vakre og betydningsfulle sportsfisken.
I gjengjeld for din støtte vil du fra organisasjonen få en mengde fordeler:
ta del i informasjon og forskning om harren og dens miljø - tips og råd angående fiske etter harr - tilbud om fisketurer til harrfiske året rundt - utveksling med andre medlemmer i nettverket - tidsskriftet "Grayling" som utkommer 2 ganger årlig.

Sentral komiteen av organisasjonen har base i Storbritannia og i dag er det medlemmer fra 19 land rundt omkring i verden. Det finnes sekretariater i sentral Europa, Skandinavia og Canada.
Det norske sekretariatet har kontor i Elverum, ikke tilfeldig da byen ligger ved Glommas bredder og det er kort reiseavstand til viktige elver som Rena, Trysil, Atna og Folla.
 
Ved å samle medlemmene årlig til symposium og stormøte, settes fokus på våre hovedmål:
Oppmerksomhet og fokus på harren, vern og sportsfiske.