The Grayling Society(GBR)


 
G
R
A
Y
L
I
N
G

S
O
C
I
E
T
Y


 

Fokus på harren - vern - sportsfiske

Fiske

Fiskeblogg, trykk her: Flyfishing blog

Utrolig enkle og funksjonelle nappindikatorer

se her: http://mastery.no/Sportsfiske/strikeindicators.htm
 

"Ny teknikk", nymfe del I:
Jeg har nå ved flere anledninger fisket både harr og ørret sammen med noen av Europas fremste og mest profilerte fluefiskere. Det er mye å lære ved slike anledninger.
En meget effektiv måte å fiske på, hvis du som jeg synes Tjekkisk er kjedelig, er å fiske nymfe på den måten som oppsto i Mellom-Europa noen tiår tilbake, og som Roman Moser og Wolfgang Fabisch kan gis æren for. Disse var i sin tur inspirert av Hans Gebetsroitner og Hans Aigner fra Roman Moser's hjemland Østerike. En kuriositet er Hans Gebetsroitner's teknikk fra gammelt der han utviklet "det ovale kastet" som en måte å raskt tørke silkeliner på! Senere ble dette et fluekast og da amerikanerne oppdaget dette, fikk det navnet "The Belgian Cast"!!!

Metoden er å kaste skrått oppstrøms med veldig lange fortommer og tung nymfe.
Nappindikatoren lages ved at impregnert garn festes i overgangen mellom flueline og fortom.
Min metode er å legge garnet under en av vindingene i "nåleknuten" som fester fortommen, før knuten dras til.

Ved valg av denne metoden og materiale, oppnår du noe vesentlig; nemlig at det ikke blir noe problem med landing av fisk når fortomsknute/indikator skal ned gjennom ringene ved bruk av veldig lange fortommer.
Verdt å tenke på er her at nappindikatoren IKKE skal være "dupp" for dybde holding, men et "flagg" som skal hjelpe deg å se når fisken tar.
En stor fordel er også at når indikatoren sitter som beskrevet, innvirker den minimalt på kastingen da massen på fluesnøre lett motvirker denne ekstra luftmotstanden. Du vil oppdage dette spesielt ved vannkast; switch, roll, spey, som ofte er en fordel ved dette fisket.
De lærte fra Europa bruker level sene (spissmateriale) hele veien, men for at dette oppsettet lett skal kunne konverteres til tørrflue, bruker jeg en kort tapert fortom som jeg skjøter lang spiss på.
Totallengden på fortommen skal være 2- 2,5 ganger antatt dyp der du fisker.

Dette dreier seg stort sett om dagfiske og er mindre effektivt ved dårlig lys. Når kvelden kommer, er det lett å kappe ned på spissen av fortommen for så å fiske med tørrflue. At det sitter en nappindikator ved line/fortomsknute, spiller ingen praktisk rolle verken for kastingen eller det å skremme fisk!

Du fisker ved å kaste skrått oppstrøms, først med korte kast, så lengre og lengre. Hele tiden må du aktivt mende for å sørge for så lang drift nedstrøms og forbi deg, som mulig for hvert kast. Vær ikke redd for å mende kraftig slik at du tidvis for strekk i fortommen. Dette fører bare til at nymfa "danser"på sin ferd nedstrøms! Når snøret begynner å rette seg nedstrøms, får du den berømte "svingen" Leisenring Lift, der fisken ofte tar. Vær aktiv for å sørge for at dette momentet går i følge læreboka.
Du lærer fort å se forskjellen på om du sitter fast eller en fisk tar, ved å følge med nappindikatoren.
Når nappindikatoren sakte trekkes under, er du i ferd med å sette fast. Da gir du bare tilstrekkelig strekk i lina slik at du kommer løs ved at nymfa løftes. Slik kan driften fortsette nedstrøms.
Hvis nappindikatoren plutselig rykkes under, bør du gi tilslag for fisk. Bedre en gang for mye enn for lite!
 


Nymph fishing for grayling, variation on "the New Zealand style":

A variation on the NZ technique where you use a dry fly as strike indicator and tie the leader for the end nymph at the hook bend of the dry fly, is what I'm going to show you here. My method have several  advantages
: as better floatability for the dry fly, easy adjustable depth for the nymph and when a fish strike the dry, it will slide down to the nymph.

Start by pulling the leader through the eye of the dry, then tie your micro nymph at the end/tippet of the leader. The best leaders
for this fishing, as with all nymph fishing, is a leader specialized for nymph; very short tapered butt section and a very long level and thin tippet (fluorocarbon). This ensures quick sinking of the nymph and no knots to hinder the dry fly sliding down when a fish choose the dry!

Fold the leader by the dry and then use a short length of good polyyarn etc. and make a "triple" overhand knot over the doubled leader.

Tighten the knot and cut the ends of the yarn.
Leave preferably a couple of mm of yarn ends and fray these; when impregnated this will give the dry better floatability to support the nymph.

Now, tighten the leader when the dry is positioned for right depth of nymph. Then grease the dry and the "poly knot". I know Red Mu
cilin is made for greasing (silk)lines, but I think this grease also is the best for dry flies! To adjust the depth, just pull one of the leader ends to loosen the dry. Then re-position the dry on the leader, and tighten the leader again.

Now your rig is ready for fishing.
When fishing grayling late autumn, I use normally a size 12 variation of Elk Hair Caddis, Streaking Caddis or Goddard's Sedge as
"strike indicator". My end nymph is always a micro tungsten nymph size 18 with peacock herl and a pink or red "dot".
When casting, I cast 45 degrees upstream and constantly mend to ensure drifting in the same path down stream. Don't be afraid of giving the dry "twitches" when mending. Quite frequently, this will attract grayling and imitates both caddis and stoneflies with their erratic movements across surface.
Late autumn, there are a lot of leaves and other smaller stuff on the surface, and these "twitches" will attract the grayling as something living.
At the end of the drift, below you, let the line tighten to lift the nymph, often you get the strike here!
This fishing, as most nymph fishing, is most effective within a range of max 15m of cast.
The percentage of grayling on nymph versus on the dry fly (the strike indicator) when fishing like this, is 60-70%
to the nymph, when fishing my home river, the fabulous river Glomma late autumn (October/November). This fishing is also way more satisfying than the Czech nymph technique!                                            --------------------------------------------------------------------

 
Fellesturer fiske:

Det vil etter hvert bli arrangert fellesturer for medlemmene av organisasjonen til fiske etter harr innenlands og utenlands. Tilbud og påmelding til dette, vil du finne under aktiviteter.

I nettverket til The Grayling Society, har vi tilgang på fiske og destinasjoner du normalt ikke kommer over ellers.
Gjennom Mastery Adventurous Fly Fishing, vil organisasjonens medlemmer, kunne bestille fiske/oppehold til nettopris.

Klubbvann for medlemmene:

Nesset Fly-Fishing Lodge

Gjerfloens fluefiske i Trysil